TGOJ Hg-lok elektrisk utrustning (Fordon: lok)

av Sven Bårström, Järfälla, Saturday, December 03, 2022, 15:18 (302 dagar sedan) @ mormorsgruvan

SJ skaffade två versioner av Hg-lok, sammanlagt 56 st. Den första levererades 1947-49 (nr 654-681) och hade en effekt i huvudtransformatorn av 1000 kVA. Den andra lika stora serien (nr 758-785) från 1951 försågs med en större transformator med 1600 kVA effekt. Det föranledde vissa skillnader i uppkopplingsstegen. Jag har inte sett någon uppgift, men det skulle förvåna mig om inte de senare levererade TGOJ-loken också hade denna modernare utrustning.
Under 1950-talet gick i Borås omkring tio Hg-lok, hälften byggda 1947 och hälften 1951. De gick i gemensamma omlopp.
Sven B

--
Sven B


Hela tråden: