Dito för Hästholmen - Mjölby? (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson, Stockholm, Monday, December 05, 2022, 19:50 (65 dagar sedan) @ Per-Olov Brännlund

- - -Tidtabellsboken del A för Mjölby-Hästholmen 1956-1957.

Är det möjligt att få se linjebeskrivningen också för motsatt riktning? Och, om det eventuellt någon annanstans i tidtabellsboken del A står något om sträckan (Mjölby) - Hästholmen, kanske vi kan få se det också?
/up


Hela tråden: