TO Storuman (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson, Stockholm, Monday, December 05, 2022, 20:07 (65 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

- - - Hur länge var Storuman reguljär stationeringsort för lokförare?

Det vet jag inte, men i alla fall i mitten av 1980-talet (kanske ända till 1988 års omorganisation?) hade Statens järnvägar ett 'trafikområde Storuman' med egen chef (CTO Storuman). Det sades vara SJ:s minsta trafikområde (räknat i personal). Så länge som TO Storuman fanns kvar torde det ha funnits lokförare stationerade i Storuman, tänker jag. Det kan ju dock tänkas att lokförare förblev stationerade i Storuman även efter att TO Storuman hade blivit utraderat från organisationskartan.
/up


Hela tråden: