Tidtabellsboken del A för Mjölby-Hästholmen - §100-bana. (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson, Stockholm, Wednesday, December 07, 2022, 00:00 (64 dagar sedan) @ Harald

- - -
Nytt blad från 3 juni 1956 när §100 upphört, där ranklinjen är borta, men till 2 juni §100. Antagligen upphörde §100 lite tidigare pga Akkavareolyckan.
Hur ofta §100 sedan användes är en annan sak. Har aldrig sett någon graf med §100-möten inlagda trots att linjen var klassad som en sådan.


Tågparet 863-864 som gick SoH är indraget i upplagan från 3 juni. Kan det har varit så att Hästholmen var obevakad på söndagskvällar och att 860 hade ett §100-möte med 863?

Nej, att 863-864 inte gick fr.o.m. 3 juni 1956 hade inget samband med slopning av "§ 100-trafikeringen". § 100 medgav möten på särskilt utpekade obevakade driftplatser som inte var stationer, d.v.s. Hogstad, Svanshals, Rök och Hedaslätt på Hästholmenbanan fram till den 2 juni 1956. Obevakade stationer kunde inte användas för § 100-möten.

Hästholmen var bevakad för alla tåg, vilket framgår av att ingen "klump" anges vid något tåg där. Företeelsen "obevakad ändstation" på en bana var ännu inte uppfunnen.

Väderstad hade däremot uppenbarligen ställverksutrustning för "obevakad körning" (obevakad drift, som funktionen heter numera). Det framgår ju dels av grafen: Obevakat på vardagar efter ca 18:10. T.o.m. den 2 juni 1956 obevakat på sön- och helgdagar utom mellan ca 17:00 och 20:30. Från den 3 juni obevakat hela dagen sön- och helgdagar.

Orsaken till att 863-864 drogs in från 3 juni kan ha varit, tänker jag, att man då började köra med nya rälsbussar klass A som kunde kopplas till betydligt längre tåg än de gamla av klass B. På så sätt slapp man söndagsförstärkningen 863-864 och ingen tågklarerare behövdes då längre i Väderstad på söndagar.
/up


Hela tråden: