Tidtabellsboken del A för Mjölby-Hästholmen - §100-bana. (Järnväg allmänt)

av S-O Johansson, Wednesday, December 07, 2022, 19:30 (63 dagar sedan) @ johanmmolin

Jag tittade bara på grafer från SJ-tiden. MHJ-tiden vet jag inte så mycket om.
På SJ-tiden infördes nog paragraf 100 direkt. MHJ hade på SJ-tiden decentraliserad tågledning. Vilket innebar att tkl i Mjölby, Väderstad och Hästholmen själva beslöt om ändrade tågmöten.
Förutom det var det distriktschefen som fastställde tidtabellen. Inte centralt.
Tidtabellen 1955-56 var tvåårig och gällde från sommaren 1955 till sommaren 1957 med möjlighet att göra justeringar bl.a när hösttidtabellen 1955 och 56 började gälla samt när sommartidtabellen 1956 började, vilken började gälla 3 juni 1956. I SJ drifttjänststatistik för 1956 nämns att smärre tidtabellsändringar gjordes på en del linjer, bl.a Mjölby-Hästholmen, den 1 januari och 1 februari.


Hela tråden: