Sb favorit (Fordon: lok)

av Lennart Petersen, Saturday, December 10, 2022, 23:20 (104 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Sb/S2 var tydligen favorit i Svenska Järnvägsklubben då man just valde en Sb/S2 bland de omkring 10 loktyper som då diskuterades som lämpliga.
Loktypen ger en bra acceleration, en egenskap som är viktig, med tanke på den stora trafik som finns på många järnvägar idag. Fick en gång uppleva en imponerande start från Klampenborg. Det var därför som föreningen i Danmark ville ha en Sb/S2.

Bakgrund då var att man räknade med att SJ in en framtid inte skulle kunna tillhandahålla ånglok för utflykter.
Bland alternativen fanns B och A6. men. det. ansågs att ett tanklok var att föredra eftersom det redan då börjat bli sällsynt med vändskivor.
Bland tanklok ansågs S2 ha fördelar med rätt stora förråd , sth 90 km/h och bra dragförmåga.
Av kvarvarande S2 bedömdes 1306 vara det som var i. bäst skick så till sist blev detta valet.
Köpet finansierades med en separat insamling utanför SJK vanliga budget.


Hela tråden: