Sb favorit (Fordon: lok)

av mormorsgruvan, Monday, December 12, 2022, 19:20 (102 dagar sedan) @ Lennart Petersen

De 10 loktyper som diskuterades inom Svenska Järnvägsklubben var B, C7, F, J, L, L5, S, S1, S2 och S8. Dessa loktyper har kolförråd som varierar mellan 2 och 6,5 ton.
Vattenförrådet varierar mellan 7 och 25 kubikmeter.


Hela tråden: