KBJ SäNJ KJ (Fordon: lok)

av Sune Nylén, Saturday, January 21, 2023, 08:46 (12 dagar sedan) @ Christoffer Frostensson

Ja, författare har ju möjlighet i romaner att flytta än hit och än dit som det passar för handlingens gång. En liten passus om loken. Det berättas att maskiningenjör Manne Johansson, sedermera Åkerhagen, vid KJ, när han vid tillfälle såg loken i verkstaden under byggandet lär ha sagt; "Blev de så stora....


Hela tråden: