Ovanlig (?) märkning på cisternvagnar (Järnväg allmänt)

av Pluggis ⌂, Älvsjö, Saturday, January 21, 2023, 13:35 (12 dagar sedan)

I mitt tämligen lågintensiva forskningsprojekt kring märkning och etikettering av vagnar för transport av farligt gods, har jag stött på ytterligare några företeelser som jag (ännu) inte hittat stöd för i regelverket. I Facebook-gruppen Godsvagnar publicerades för en tid sen en mängd trevliga bilder från Sävenäs rangerbangård på 1980-talet. Vissa kemi- och gasvagnar var försedda med en gul triangel, med spetsen nedåt. Det kan knappast vara en urblekt etikett 13 (Växlas försiktigt); den är röd och har ett utropstecken i triangeln, men den kanske fanns där istället? Etikett 13 har dock funnits med i RID länge (hade tidigare etikettnummer 10), så den gula triangeln varnade nog om något annat, men vad? Och var reglerades det i så fall?

Den gula triangeln syns på denna bild JvmKEA02599 av en EKA-vagn.

Apropå EKA; flera av EKA:s vagnar på bilderna i gruppinlägget som var avsedda för transport av frätande ämnen, var förutom föreskrivna etiketter enl. RID/RIS-S även försedda med gul varningstriangel för frätskador, d.v.s. arbetsmiljörisken (idag ersatt av varningsetikett enl. EU:s CLP-förordning). Jag har inte sett detta varningstriangel på andra vagnar, och funderar på om det kunde ha varit en intern bestämmelse hos EKA?

--
Hälsar
Eder
/P. L. Uggis :-)


Hela tråden: