SäNJ KJ (Fordon: lok)

av BD, Saturday, January 21, 2023, 14:07 (12 dagar sedan) @ Thomas Tell

SJ E och E5 var i stort samma loktyp.

/tell

De var exakt samma loktyp och SäNJ 106 monterades samtidigt som de sista E-loken Motala byggde. De sista SJ E-loken hade dock matarvattenförvärmare med matarpump inne i hytten. KJ och SäNJ lok hade troligen ingen matarvattenförvärmare.

Vikttavlorna som SJ satte upp på sina lok var de samma oberoende av vilka tilläggsutrustningar som lok inom samma litt hade. Ändringen av litt från E till E5 motiverades med att loken vägde mer än vad vikttavlorna angav men det gjorde även alla andra lok litt E.

Detta enligt en påskrift för hand på själva skrivelsen som beordrade litteraändring.


Hela tråden: