Trädgårdar vid järnvägen (Arkiv/forskning/litteratur)

av Bertil Bengtsson, Saturday, January 21, 2023, 16:37 (11 dagar sedan) @ Sven Bårström

När jag var en liten snorunge, bodde jag ca en km från hållplatsen 'Torpgärdan' ca en km från Boden C längs linjen mot Luleå. Den hållplatsen betjänades enbart då det var trav på den närbelägna travbanan med samma namn. Jag antar det var extratåg.
Men - på andra sidan spåret låg SJ:s växtdepå! Den var inte inhägnad på något sätt, så det var roligt leka där. Blomstren brydde jag mig inte om - men det gick ju en liten JÄRNVÄG genom området!
Där fanns ett litet ånglok! Det var roligt och litet spännande att klättra omkring på loket. Det var inte under ånga, men röra något tordes vi ungar inte göra. Spåret var smalt, numera förstår jag att det var 600mm.
Vad hade loket för uppgift? Det fanns inga vagnar. Hade jag då, för ca 70 år sedan, insett att jag ca 70 år senare skulle skriva detta, hade jag noterat tillverkningsskylten! Men jag antar O&K!
OT: hur många travbanor har haft egen hållplats vid en järnväg?
Berra


Hela tråden: