BJ hade egna växthus i Åmål (Arkiv/forskning/litteratur)

av Sune Nylén, Saturday, January 21, 2023, 17:02 (253 dagar sedan) @ Torbjörn Mårtensson

och en särskild anställd trädgårdsmästare. Om detta finns att läsa i 1922 års minnesskrift. Där finns också bilder på växthusen exteriör och interiör. Man hade tre växthus och drivbänkar där man drog upp plantor. Det fanns stf som var synnerligen intresserade och anlade verkliga praktanläggningar vid sina stationer. En sådan var stins Adolf Virgin, som under sin tid i Grängesberg och Åmål anlade verkliga mönsteranläggningar.


Hela tråden: