märkning på cisternvagnar - historia (Järnväg allmänt)

av Pluggis ⌂, Älvsjö, Sunday, January 22, 2023, 11:47 (11 dagar sedan) @ mormorsgruvan

En följdfråga när började det komma märkning av vagnar med farligt gods.

Märkning av farligt gods har förekommit ända sedan farligt gods transporterats på järnväg, alltså från början. Typiskt stod den primära faran med versaler, t.ex. ”MYCKET ELDFARLIGT” på vagnen. Därtill fanns krav på uppgift om vagnens huvudsakliga transport uppgift var, t.ex. ”För: Klor”.

På 1950-talet kom FN-rekommendationerna, och för drygt 50 år sedan intensifierades harmoniseringen av nationella och internationella regler, då infördes också i princip den märkning och etikettering vi har idag. Men vissa udda företeelse förekom alltså, som den gula triangeln. ;-)

--
Hälsar
Eder
/P. L. Uggis :-)


Hela tråden: