D 101 i Gävle - 2006 - jubileet!Ångvissla vs tuta! (Järnväg allmänt)

av Anders Sandgren, Bredäng, Sunday, January 22, 2023, 19:59 (10 dagar sedan) @ Sven Bårström

Tryckluftsvisslor av den typ som finns på Dg 101 användes på alla nya lok fram till slutet av 40-talet. F-loket var nog det senaste. Tonen är lägre än SJ gamla ångloksvisslors och har en öppen "U"-klang, ungefär som vi uttalar korta öppna u-ljud i ord som ljum eller skum. Jag har ingen minnesbild av de tyska ångvisslornas klang, men tror givetvis på vad som är sagt.
På SJ X0a5 från 1948 infördes tyfon, d v s i princip den "tuta" som finns på Dg 109. Den gav (och ger väl fortfarande?) en ton med frekvensen 475 Ha, alltså något över ettstrukna a. Med tiden sattes tyfoner in på alla el- och dieselfordon.
Sven B

Hade 101 tyfon några år fram till att loket återställdes till 40-tlsutseende 1972? Det blev Dg1 1966 och en del andra äldre D-lok fick tyfon innan slopningen, t.ex Dg 150.


Hela tråden: