D 101 i Gävle - 2006 - jubileet!Ångvissla vs tuta! (Järnväg allmänt)

av Per Ljungberg, Monday, January 23, 2023, 07:59 (10 dagar sedan) @ A.Svenson

Även Öd 644 i Jönköping hade luftvissla så länge loket var kvar här. Sista linjeloket som jag hörde med luftvissla var när det sista Bs-loket i tjänst en dag passerade Falkenberg när det gick i ett morgonpersontåg från Halmstad till Göteborg troligen 1964. Så lok som snart skulle slopas fick behålla visslan tills dess.
Luftvisslorna hade den egenheten att de ibland inte fungerade tillfredställande. Förmodligen för att det var skräp i luftspalten där luften pressas ut.


Hela tråden: