BJ hade egna växthus i Åmål (Arkiv/forskning/litteratur)

av Anders Jansson, Monday, January 23, 2023, 16:16 (9 dagar sedan) @ BJ

Dessa växthus fans kvar när jag var ung i Åmål. Troligen till runt 1970?
Tog SJ över växthusen? Antar att det med tiden blev privat ägande av växthusen.

Enligt den aktuella avhandlingen så togs växtdepån i Åmål över av SJ när BJ förstatligades och avvecklades efter ett beslut 1953. Enligt samma beslut skulle även växtdepåerna i Alingsås, Boden och Östersund avvecklas. De båda senare ersattes av en nyinrättad växtdepå i Österås.

Aktuella flygfoton talar för att växthusen i Åmål fortfarande finns kvar. Jag har någon gång sett handlingar rörande SJs avveckling av verksamheten. Ett vagt och därmed ytterst osäkert minne säger att Åmåls stad tog över anläggningen för sin verksamhet. Fastigheten tycks dock ägas av Jernhusen.


Hela tråden: