Historik om urvalstester/psykologiska tester för förare (Järnvägspersonal)

av HJP, Monday, January 23, 2023, 17:21 (9 dagar sedan) @ HP

****
Historiken kan jag inte, men gjorde urvalstest för lokförare, i Stockholm, sommaren 1974. Den pågick i två dagar, plus hälsokontroll för SJs läkare och synkontroll för ögonläkare. Såvitt jag minns, fick man inte bära glasögon vid anställning.
Färgseendetest ingick. Det måste vara utan anmärkning.

Jag kommer väl inte ihåg allt, såhär långt efteråt, men ur minnet, ingick:
1. Två anställningsintervjuer, för SJ och Personaladministrativa rådet.
2. Reaktionstest.
3. En mängd teoretiska tester, på tid. Tiden var ganska "snålt" satt. Meningen var att de flesta inte skulle hinna svara på alla frågor, för att man lättare skulle kunna jämföra alla resultat.
4. Identifieringstest, av typen; finn vilken figur som är identisk med den angivna.
Finn den figur som avviker, bland de angivna.
5. Matematiska tester typ, sätt in rätt tecken av de fyra räknesätten; 2 2 2 = 6. 2 2 2 = 8. Detta var två enkla exempel, men de varierades med olika svårighetsgrad. Ibland krävdes två räknesätt.
6. Två tekniska tester. En av typen; "hjul A roterar i pilens riktning. Åt vilket håll roterar hjul B?". Det rörde sig om flera remskivor och kugghjul, som blandat var i ingrepp med varandra. Det kunde även vara en framåt-återgående rörelse inblandad. Det andra testet var mer allmänt. En fråga som jag minns var; "Två likadana dricksglas, med en skillnad. Det ena är tunnväggigt. Det andra tjockväggigt. Båda glasen sänks ner i varmt vatten. Därefter sänks de ner i kallt vatten. Vilket glas spricker lättast?".
6. Läsförståelse. Minns dock inte upplägget av dessa.

15 januari 1975, började jag lokbiträdeskursen i Hagalund. Ungefär ett år senare började lokförarkursen i Ängelholm.


Hela tråden: