Historik om urvalstester/psykologiska tester för förare (Järnvägspersonal)

av Ola Almquist, Göteborg, Monday, January 23, 2023, 19:53 (9 dagar sedan) @ HP

Hej!
Besitter någon kunskap om dessa testers historia?

-När de tillkom?

-Var det SJ eller även privata banor som hade detta?

-Vem var från början kravställare? Järnvägsbolagen själva? Väg och Vatten?

-Var det någon särskild händelse som utlöste att detta påbörjades?

Om det inte var en särskild olycka som var grunden, kan det varit förstatligandet? Att SJ ville få lite koll på vem man tog in och som skulle få köra deras tåg?

Blir det förfinat på 70-talet när SJs förare inte längre gick "den långa vägen" utan togs in från "gatan" och en mer förfinad urvalsprocess behövdes?

Mvh Henrik R, JVM

Jag vet inte om detta är exakt vad du är ute efter men det finns fler personalkategorier än förare. För många var godkänt psykologiskt prov ett villkor för fortsatt anställning. Se särtryck nr 9 från ca 1948


Hela tråden: