Järnvägsbron Haparanda - Torneå som lastbilsbro? (Järnväg allmänt)

av Göran Kannerby, Monday, January 23, 2023, 21:23 (246 dagar sedan) @ BD

"Med stigning såväl före som efter korsningen, samt att spårets kurvdosering medförde en motsatt lutning, kunde det inte ha varit många centimetrar kvar upp till kontaktledningen."

Jo, det var nog närmare en meter, däremot lär "bondfångarna" ha krökt uppåt på kuppen. De är nämligen monterade en meter lägre än kontaktledningen, dvs normalt 4,5 m över markytan medan ledningen är 5,5 m upp.


Hela tråden: