Signalen "allt väl" - vitt sken (Signaler/säkerhet)

av Stefan Isaksson, Uppsala, Monday, January 23, 2023, 21:53 (137 dagar sedan) @ HJP

En liten reflektion:
Vitt sken finns ju fortfarande som "allt väl" nämligen i vägskyddssignalerna. Det smarta med att inte använda grönt sken där är att signalbeskedet inte påverkar den hastighetssignalering som erhållits genom tidigare huvudsignal.

****
En liten reflektion till:
Ett fast grönt sken, betyder även att nästa signal visar "kör".
Om ingen förändring skett på senare tid, finns inte "allt väl". Vitt sken i vägskyddssignalen (V-signal), betyder "passera", enligt JTF.

Nu halkar vi utanför frågan jag reste, men:
Vägskyddssignalerna med rött och vitt sken är väl förhållandevis nya, typ införda på 1950-talet (dessförinnan var v-signalen brandgul i den mån den fanns alls). Det finns ingen obruten koppling med den gamla signalen "allt väl" som vid v-signalens införande varit ur bruk i 80 år.

Fast grönt sken säger i många fall ingenting alls om nästa signal.
Faktum är att ett fast grönt sken försignalerande nästa signal i kör i modern tid (senaste 40-50 åren) i princip bara fanns på Roslagsbanan och Malmbanan. Jag tror att det är bortbyggt på båda.

SI


Hela tråden: