Signalen "allt väl" - BJ (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Monday, January 23, 2023, 22:43 (125 dagar sedan) @ Stefan Isaksson

Bergslagernas Järnvägar skrev om "allt väl" från semaphor-signaler på sidorna 34 - 35 i sitt Tjenstgörings-reglemente 1876 (sidan 12 i den länkade pdf-filen). Signalen kunde förekomma endast "ute å banan", och bara om växlar saknades eller var låsta.

Skif-signal visade "allt väl" med skivan i läge parallellt med banan.

I § 4 om nattsignaler skriver BJ att "allt väl", vitt sken, "användes då banan är fri från alla hinder".

Jag har inte hittat några uppgifter som visar att BJ faktiskt gav signalbesked "allt väl" från semaforer, men man hade skivsignaler, och enligt tjänstgöringsreglementet 1876 visade alltså dessa signaler "allt väl" och inte "varsamhet".


Hela tråden: