Signalen "allt väl" - vitt sken (Signaler/säkerhet)

av Göran Kannerby, Tuesday, January 24, 2023, 10:59 (537 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

Betyder inte fast grönt sken att nästa signal visar körbesked i den s.k. tvåskenssignaleringen i den svenska statsbanans trafikregler? Se TTJ modul 3HMS, sida 68, "kör 40".

Jag är nästan säker på att logiken inte är bortbyggd vare sig på malmbanan eller roslagsbanan. Må någon rätta mig om jag har fel.

Vid den finska statsbanan används ett fast vitt sken i betydelsen "signalen visar ej signaler" i förreglingssignaler. I vägkorsningssignaler (som förekommer enbart inom andra klassens trafikledningsområde med trafikformen växling) betyder två vita sken lodrätt "signalen visar ej signaler" medan ett vitt sken har betydelsen "närma dig varsamt" (sth 10). Konsekvensen i denna logik kan givetvis diskuteras av god anledning.

Man kan väl uttrycka det som att ensamt grönt sken innebär att restriktivt besked inte kan förekomma inom försignalavstånd?

Däremot kan ju ensamt grönt sken följas av en närbelägen försignal som försignalerar restriktivt besked, i princip placerad redan 100 m efter huvudsignalen. Kan ju ge anledning att fråga var det kortaste avståndet från huvudsignal till efterföljande försignal finns.


Hela tråden: