Signalen "allt väl" - vitt sken, vid SJ (Signaler/säkerhet)

av Ulf Pålsson, Stockholm, Tuesday, January 24, 2023, 11:50 (136 dagar sedan) @ Stefan Isaksson

SJ hade i sina tidigare reglementen tre signalbilder i semaforerna:
Stopp: Vingen vågrätt, röd sken i lampan
Varsamhet: Vingen 45 grader nedåt (1906 ändrat till uppåt), grönt sken i lampan
Allt väl: Vingen lodrät och infälld i stolpen, vitt sken i lampan.

Att det är brittiskinspirierat är väl självklart (dessa signalbilder var de normala i Storbritannien, - - -

Ja, detta gällde i SJ:s tjänstgöringsreglementen från 1856 till 1877.

Det intressanta med signalen "allt väl" är att jag inte känner till någon plats i Sverige där signalen användes - någonsin. Mycket riktigt försvann signalen ur reglementet år 1876 eller 1886 (jag har hört båda årtalen, men jag vet inte vilket som är korrekt).

Det var alltså 1877 som signalbilden ”allt väl” slopades vid SJ i s.k. fasta signalinrättningar (som från 1909 kom att kallas huvudsignaler). Som handsignal fanns däremot ”allt väl” kvar till 1907.

Ja, frågan är om och var ”allt väl” från fast signalinrättning förekom vid SJ mellan 1856 och 1877. Det var alltså så att ”varsamhet” var det minst restriktiva signalbesked som fick visas från fast signalinrättning vid station (alltså från en infartssignal) eller vid en banförgrening. ”Allt väl” kan möjligen ha använts i en fast signalinrättning vid en vägövergång med grindar eller något liknande, inte i en signal som skyddade en växel eller rörlig bro.

Att ”allt väl” faktiskt helt slopades i fasta signalinrättningar 1877 tyder väl på att signalbilden i alla fall då inte användes, tänker jag.

Jag har funderat på vad signalen kan ha tänkts att användas till, och jag undrar om den var tänkt för blocksignaler, åter i så fall efter engelskt mönster. - - -
- - -
Någon som har några synpunkter? Var signalen "allt väl" en förberedelse för att införa blocksignaler, som togs bort när järnvägsstyrelsen insett att några blocksignaler inte var aktuella inom överskådlig tid?

Nej, något ”blocksignaltänk” torde överhuvudtaget inte ha funnits i Sverige förrän mycket senare än 1877, menar jag. Bara stationer torde ha varit bemannade som ”tåggräns”, för att använda ett uttryck som föreslogs mycket senare. Dessutom körde SJ ju fram till 1877 tågen på tidsavstånd efter varandra, inte på rumsavstånd.
/up


Hela tråden: