Signalen "allt väl" - vitt sken (Signaler/säkerhet)

av Överkörmästaren, Tuesday, January 24, 2023, 15:14 (132 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

Betyder inte fast grönt sken att nästa signal visar körbesked i den s.k. tvåskenssignaleringen i den svenska statsbanans trafikregler? Se TTJ modul 3HMS, sida 68, "kör 40".

Jag är nästan säker på att logiken inte är bortbyggd vare sig på malmbanan eller roslagsbanan. Må någon rätta mig om jag har fel.

Tvåskenssignalering är inte samma sak som det som finns på Malmbanan.

För Malmbanan finns reglerna i modul 3HMS, avsnitt H. Där betyder grönt fast sken inte något annat än i en ”vanlig” huvudljussignal.

För Citytunneln och Citybanan gäller reglerna du hänvisar till ovan.

På Roslagsbanan har ”försignalering i tvåskens huvudsignal” fortsatt att byggas ut och förekommer i allt från utfartssignaler till infartssignaler.


Hela tråden: