Signalen "allt väl" - vitt sken (Signaler/säkerhet)

av Richard Loe, Tuesday, January 24, 2023, 20:14 (132 dagar sedan) @ Stefan Isaksson

Det här har varit uppe tidigare, bland annat av mig, men...

Det hela blev aktuellt för mig när jag igår såg en beskrivning av tågolyckan vid Harrow-Wealdstone (inträffad 1952) som inkluderade en genomgång av signalsystemet eftersom olyckan med intill visshet gränsande sannolikhet orsakades av att en lokförare missade en eller flera restriktiva signalbilder (det rådde tät dimma).

Nej, det rådde dimma av varierande tjocklek, vilket gjorde att man växlade till och från sk "fog signalling", dvs poster placerade vid alla signaler med knalldosor som lades ut om signalerna visade "stop" (block signaler) eller "caution (vänta stopp)" vid försignaler.

Att föraren (och hans eldare) missade försignalen som visade gult var det inget tvivel om, eftersom konduktören såg på bromsmanometern i hans vagn att föraren försökte nödbromsa tåget när han insåg vad som skulle hända, dvs bromssystemet på tåget fungerade. Varför föraren och eldaren distraherades gick inte att bedöma då båda omkom i olyckan.

I genomgången framgick det att nattsignalen för en försignal var: gult försignalerade rött och grönt försignalerade grönt (hur gult försignalerades framgick inte).

Du har kanske missförstått rapporten. Den sträckan av linjen hade semaforsignaler, med en försignal för varje blocksignal. I det systemet så försignalerar man inte gult eftersom det inte kan förekomma då blocksignalen bara visar "line clear" (grönt) eller "stop" (rött).


Hela tråden: