Blocksignalbegrepp (och förvirring) (Signaler/säkerhet)

av Överkörmästaren, Wednesday, January 25, 2023, 10:16 (249 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Samma logik finns även vid statsbanan här i österled. Blocksignalen i bilden visar "kör", vilket innebär att föraren kan förvänta sig att följande blocksignal inte visar stopp. Gult sken skulle däremot betyda "kör, vänta stopp". Det explicita signalbegreppet "kör, vänta kör" existerar ej i detta system.
[image]
Dessa triangelformade blocksignaler har det gula skenet längst upp. Ursprungligen visade signalerna "kör, vänta stopp" med gult och grönt sken.


Men på Malmbanan kan det vara fast grönt i en blocksignal och sedan kommer det en fristående försignal som visar vänta stopp. Därför skulle jag säga att ett grönt fast sken där snarare har den vanliga betydelsen: förvänta dig att nästa huvudsignal visar kör om du inte hör något annat, så att säga.


Jag får korrigera mig: Ett fast grönt sken innebär att det inom försignalavstånd inte finns någon huvudsignal med restriktivt besked.

Dvs som det alltid är vid en grön (utom just vid s k tvåskenssignalering) så det var ingen träffsäker analys av just Malmbanans speciella och något utrotningshotade* signalering.

(jag har för mig att det förekommer försignalerande huvudsignaler som följs av fristående försignal innan nästa huvudsignal, dock ovanligt, men det blir i princip motsvarande)

Det är inte alls ovanligt, det förekommer rikligt med s k repeterförsignaler på vårt svenska järnvägsnät.

*= jag antar att det är därför vi överhuvudtaget diskuterar detta här för något annat järnvägshistoriskt perspektiv har jag svårt att hitta i denna gren av tråden…


Hela tråden: