Längdmätning i linjeboken (Bana)

av Karlsson, MARIESTAD, Wednesday, January 25, 2023, 11:15 (135 dagar sedan) @ BM

Ofta är ofta ktkt-ledningstoparna också märkta med meter, men tidigare hade ju de egna nummer serier.

Vänliga Hälsningar Bengt Mårtensson

Står den egendomliga förkortningen för kontaktledningsstolpar? I så fall är det en sanning med mycket modifikation att de är märkta med meter. Nuvarande system bygger på antal passerade stolpar sedan föregående km-punkt. Som exempel: första stolpen efter km 42 heter 42-1. Sedan fortsätter det att räkna upp till exempelvis 42-18, om det nu är 18 stolpar som passeras mellan km 42 och 43. Finns det flera stolpar bredd, som på dubbelspår eller driftplatser, så får de extra stolparna ett bokstavstillägg. Du kan alltså ha 42-1, 42-1a, 42-1b och så vidare.


Hela tråden: