Längdmätning i linjeboken (Bana)

av Sven Bårström, Järfälla, Wednesday, January 25, 2023, 11:57 (251 dagar sedan) @ Karlsson

Denna längdmätningsjustering torde ha sitt ursprung i Ångebangårdarnas ombyggnad i början av 1940-talet, då linjen från Stockholm fick ingång till Ånge från öster, medan den gamla linjen gick en kortare väg in från väster. I den gamla utformningen måste tågen på stambanan vända i Ånge.
När jag började mitt SJ-arbete på bdx i Sundsvall 1967, sa bdc Franz Olausson åt mig att jag måste lära mig Ånge bangårdssystem ordentligt så att jag visste vilka spårförbindelser som fanns in och ut. Och det var ju verkligen många, bl a en förbifart mellan dubbelspåret söderifrån och dåvarande enkelspåret norrut. Den förbifarten kom nog inte att användas särskilt mycket, eftersom SJ hade så stark etablering i Ånge - lokstation, rangerbangård mm, som gjorde att nästan alla tåg ändå måste gå in där.
Sven B

--
Sven B


Hela tråden: