Småbaneavdelningen (Järnvägs- och Museiföreningar)

av janis08, Wednesday, January 25, 2023, 17:01 (246 dagar sedan) @ Jöran Johansson

SJK Småbaneavdelning (oftast förkortat SmB) bildades hösten 1975 och man ordnade resor till olika industribanorm, möten, bokutgivning m.m. Småbaneavdelningen började samma år att utge tidskriften "Meddelanden från SJK Småbaneavdelning" som gavs ut 4 gånger per år. Avdelningen upphörde vid årsskiftet 2002/2003 och sista numret av SmB blev 4/2002. En bit in på 2003 bildades Industribaneföreningen (IBF) och första numret av Spårläget, 1/2003, utkom i juni. Nu ser det tyvärr ut som om IBF försvinner eftersom antalet intressanta småbanor har försvunnit och intresset bland en del medlemmar tycks ha svalnat. Sista numret av Spårläget, nr 2+3+4/2022, utkom i decemberförra året.


Hela tråden: