Pendeltåg Nora - Örebro? (Järnväg allmänt)

av Göran Kannerby, Friday, January 27, 2023, 14:23 (60 dagar sedan) @ Svante Andersson

Sedan bygger man en avancerad flyover vid Hovsta så att alla korsande tågvägar undviks.


En "flyunder" är nog betydligt mera ekonomiskt gångbart om markförhållandena är lämpliga.

SA

Nja, visserligen går det att flyga under en bro, men jag skulle föredra att kalla den dive-under, och ovanpå den finns likväl en fly-over. Det är inte givet att marknivån är noll-nivå.


Hela tråden: