Kennlicht? (Signaler/säkerhet)

av Anders Järvenpää, Åbo, Saturday, January 28, 2023, 13:05 (126 dagar sedan) @ Anders_W

Jag vet inte. Jag har inte satt mig in i de tyska trafikreglerna tillräckligt väl för att förmå svara på frågan.

I det aktuella fallet handlar det om att kunna ge signalen "inte stopp" (eller pro forma "signalen visar ej signaler") till skillnad från "kör" med grönt sken som skulle upphäva ett restriktivt körbesked och försignalinformation i föregående signal. En förreglingssignal kan inte utgöra vare sig början eller slutet på en tågväg eller tågfärd, ej heller ger den information om huruvida fordon finns i spåret efter signalen eller inte. Signalen försignaleras inte men om inte villkoren för att den skulle visa "inte stopp" inte är uppfyllda kan man inte få körbesked i de signaler som reglerar tågrörelser som nalkas förreglingssignalen.

Skillnaden mellan "inte stopp" och "kör" kanske tarvar en förklaring.

Ett lätt förståeligt exempel är en öppningsbar bro som är belägen mellan två blocksignaler. Bron har förreglingssignaler på ömse sidor. Om två tåg som kör efter varandra råkar befinna sig så att det första tåget har kört över bron och frigjort blocksträckan på vilken bron befinner sig, har man "kör, vänta stopp" i blocksignalen före bron och "stopp" i nästa blocksignal efter bron. Om det andra tåget passerar blocksignalen före bron i detta läge, erhåller föraren försignalbeskedet "vänta stopp". Om förreglingssignalen skulle visa grönt sken i stället för vitt kunde det lätt missuppfattas som "kör", vilket skulle upphäva försignalbeskedet "vänta stopp" trots att blocksignalen efter bron fortfarande visar "stopp". Detta är en anledning till behovet av signalbeskedet "inte stopp". Om förreglingssignalen i stället för att visa "inte stopp" vore släckt skulle det givetvis betyda "stopp" (självklar tröskelfråga i lokförarutbildningen).


Hela tråden: