X20 och X21 har rekord i lång livslängd? (Fordon: motorvagnar / dressiner)

av Lennart Petersen, Saturday, January 28, 2023, 19:31 (240 dagar sedan) @ Göran Kannerby

För ett tag sen var det en som påstod att X20 och X21 skulle vara de motorvagnar i Sverige som skulle ha absolut längst livslängd av alla. Och när jag tänker efter, så undrar jag om det faktiskt skulle kunna stämma. För vilket annat skulle kunna ha rullat längre än dessa?

I detta menar jag även att enheter under perioder ocksp fått heta X22 och X23 av olika anledningar. X23 var förresten ett "hoplock" av X20 och X21-enheter.

Men visst blev de långlivade. De var ju samtida med Y6-generationen men levde betydligt längre än såväl Y6-Y8 och X16-X17. Men de var även mer långlivade än X1. Det verkar som om X20 och X21 även kommer att "vinna" över X10-14 med, för där är redan en stor del skrotade, och de kvarvarande planeras fasas ut när det inom ett par år kommer nya motorvagnar och ersätter. X9 skulle föreställa en sorts videreutveckling av X20 och X21, men X20 och X21 överlevde X9 med en väldigt stor marginal.

Jag kan bara komma på ett ställe där det funnits motorvagnar som blivit ännu äldre. Roslagsbanan. Den gamla 33:an, alltså X2p nr 33 uppnådde väldigt hög ålder innan den ersattes av X10p.

Men Roslagsbanan är smalspårig. Hur är det på normalspår? Jag kommer inte på något motorvagnsfordon som levt längre än X20 och X2 där. Så kan det vara så att X20 och X21 har rekordet på normalspåret i alla fall?


På svenska normalspår är det nog så. Om man tillåter sig att blicka över sundet till Danmark, har inte de haft motorvagnar som varit igång lika länge?

(hoppas urspårningen tillåts)

Saltsjöbanan då som hade motorvagnar byggda 1912 i reguljär trafik fram till 1976. ?


Hela tråden: