ETCS: Driftläge På sikt (OS) i Sverige, användning? (Signaler/säkerhet)

av Harald ⌂, Göteborg, Saturday, January 28, 2023, 23:44 (51 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

OS används när man kan låsa en rörelseväg men spåret inte med säkerhet är hinderfritt.

Mitt exemplar av trafikreglerna är 10 år gammalt, men reglerna om OS gäller nog än:
- Färden går om siktrörelse.
- Föraren får köra med hel siktfart.
- Föraren ska anpassa hastigheten efter angiven målhastighet och målavstånd.

I vissa lägen kan det komma upp en symbol som betyder att föraren får kvittera "Spåret hinderfritt" när han kan konstatera att sträckan fram till nästa signalpunkt är fri från hinder.


Hela tråden: