Om äldre tiders språkbruk och förvaltning (Arkiv/forskning/litteratur)

av Göran Kannerby, Tuesday, January 31, 2023, 09:22 (56 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

Intressant läsning!

Kortare uttryckt:

Oarbetat järn och grövre järn av inhemsk tillverkning får skickas från Finland till Ryssland enligt femte klassens taxa A oberoende av vad som skulle gälla enligt trafiktaxan.

Den som före 1 juni 1882 från Hangö, Lappvik, Ekenäs eller Kari skickat minst 6 000 centner stångjärn och järnvaror varav minst 1 500 centner inom loppet av 14 dagar beviljas återbetalning av 8,8 penni per centner.

:-)


Hela tråden: