X20 och X21 har rekord i lång livslängd? (Fordon: motorvagnar / dressiner)

av Farbror Mossa, Tuesday, January 31, 2023, 12:38 (312 dagar sedan) @ Lennart Petersen

Saltsjöbanan då som hade motorvagnar byggda 1912 i reguljär trafik fram till 1976. ?

Svårt att komma på något som slår 64 år på normalspåret. Enok klämde väl 57 år om man räknar från när den byggdes om till motorvagn, 1907 till 1964 ?
Hur länge gick X20? Det var åtminstone till 2006, vilket ger 50 år. Så en bronspeng till X20 et al?


Hela tråden: