TGOJ Yoa104 ommålning. Edit: texten förtydligad (Revisionsfrågor - hjälp med tips)

av Leif B, Tuesday, January 31, 2023, 20:54 (122 dagar sedan) @ sepernik

Det enda jag vet är att Yoa104-3 observerades ommålad den 2/1 1966.

Jag känner till när alla Yoa202 vagnarna ommålades:
Yoa202-1    1/12 66
Yoa202-2    19/5 67
Yoa202-3    28/9 66
Yoa202-4   20/12 66
Yoa202-5    21/4 67
Yoa202-6    9/3 66
Yoa202-7    30/1 67
Yoa202-8    15/6 67
Yoa202-9    1/11 66
Yoa202-10 13/10 67

Mvh
Rte6


Yoa104-3 observerades alltså ommålad ca 22 månader innan (den sista) Yoa202-10 målades om, och det tog ca 19 månader för att måla om samtliga Yoa202. En spekulation är därför att TGOJ inte forcerade ommålningen utan utförde den när respektive enhet ändå skulle ges ett periodiskt underhåll.

...

Tyvärr ingen bild men jag har själv sett det. Jag bodde i Hagsätra då och brukade gå kvällspromenad med pappa till en bergknalle i Stuvsta för lite tågspaning. De mörkgröna TGOJ-tågen var "färgklickar" bland allt det SJ-bruna.

En gång kom en verklig färgklick i form av ett Yoa104-tåg med två gröna vagnar och två orange, men pappa hade ingen kamera med. Nästa dag glömde vi kameran men såg samma sak. Tredje gången hade pappa kameran med men då var det ny vecka och Eskilstuna hade hunnit måla resten av tågsättet orange under helgen. Så tyvärr visar filmsekvensen ett helorange Yoa104.


Själv uppvuxen i Högdalen och senare i Farsta har jag viss lokalkännedom även om jag alltså inte vet hur nära järnvägen ni kom på bergknallen i Stuvsta.
Men, spekulerar ytterligare utifrån svaret från Urban Johansson nedan och undrar om det ni observerade i själva verket kunde ha varit två multade Yoa202-enheter som ersatte en Yoa104?

Det var den här bergknallen som var vårt mål för kvällspromenaderna, så avståndet till spåret var ungefär 10 meter. Knallen var betydligt större innan fyrspåret byggdes men avståndet till närmaste spår vare ju ungefär detsamma. Medan vi bodde i Hagsätra byggdes "dive-undern" från uppspåret mot pendeltågsbangården och Älvsjö godsbangård vid Bergknallen och norrut. Vi flyttade från Hagsätra sommaren 1968.

Jo, jag påstår bestämmt att det var en Yoa104 med två gröna och två orange vagnar och att vi såg den två (eller möjligen tre) gånger samma vecka och att vi veckan efter såg en helorange.

Däremot var det naturligtvis vår slutledning att den behövdes i trafik under veckan och man därför målade på helgerna. Ulf berättar ju att de tvärtom användes mer på helgerna än i veckan , så det kan ju tala för att det i själva verket var olika fordon vi såg. Något av fordonen kan ju gått tvåfärgat under en längre tid än en vecka, utan att det kom förbi vår tågspaningsknalle när vi var där. Vi hade inte daglig bevakning, även om jag säkert insisterade på att vi skulle gå dit så snart middagen var uppäten!

Jag har aldrig menat att lackboxen var upptagen, utan tolkat observation som att trafiksättningen gick före och målning fick klämmas in när tillfälle gavs, som Överkörmästaren skriver.

Tycker inte det är helt självklart att en saknad Yoa104 ersattes med två Yoa202, som Urban förutsätter. Bl a skulle man bara haft hälften så många platser i första klass och inget pentry. (Eller hade servering i Stålmannen redan upphört vid den tiden?) Kanske ersatte man med loktåg istället, men allra helst körde man säkert med Yoa104 i prestigetågen! Senare blev det ju en helt annan sak när även X20 var degraderad till regionaltågstjänst.

Men något säkert svar på hur ommålningen gick till lär vi inte få om inte någon hittar dokumentation från Eskilstuna.


Hela tråden: