När började man parkoppla större ellok? (Fordon: lok)

av Anders Sandgren, Bredäng, Wednesday, February 01, 2023, 09:36 (123 dagar sedan) @ Rubensgården

Oa- och Pa-loken hade från början multipelkoppling men denna togs ner på 1920-talet i samband med modernisering av elsystemen. Även Oc- och Od-loken hade multipelkoppling men Od-loken förlorade den snart. Inga av dessa torde varit körbara från andra typer. Annars var väl Da de första som hade det vid leverans och fick behålla den.
Motorvagnarna från försöksdriften hade multipeldrift.


Hela tråden: