När började man parkoppla större ellok? (Fordon: lok)

av Per Ljungberg, Wednesday, February 01, 2023, 10:04 (51 dagar sedan) @ Rubensgården

Vad menar du med "parkoppla"? Gäller det att två lok p.g.a. tågets vikt måste framföras av två lok antingen bemannade med varsin förare eller multipelkopplade?
Förr var ju godstågen inte så tunga (banstandarden tillät inte så höga axeltryck) och inte så långa heller (mötesstationerna hade inte så långa mötesspår). Då räckte det med ett ellok för att framföra tåget. Mitt minne från min uppväxttid i Alingsås att "långa" godståg hade drygt 40 vagnar och drogs av ett D-lok. Då fanns det även kortare godsvagnar (t.ex. Os, Gsh). Axeltrycken var då vanligen max 17 ton.
Senare blev banstandarden bättre och tillät högre axeltryck och högre hastighet. Då blev behovet av högre dragkraft större. I samband med anskaffande av Da-loken infördes multipelkoppling av lok. Samt möjlighet till ombalansering av axeltrycken. Tanken var då att kunna framföra multipelkopplade lok på klenare banor.
I vissa tunga timmertåg framfördes dessa av två Mg-lok bemannade med varsin förare.
Malmbanan hade ju permanent hopkopplade lokdelar sedan elektrifieringen.
Jag har ingen aning om när man började köra planenligt med dubbla lok. Men sannolikt var det vid behov som man gjorde detta och före multipelkopplingen fanns tillgänglig fick man då bemanna båda loken. Som bekant byggdes ett antal D-lok och Hg-lok om för multipeldrift.


Hela tråden: