När började man parkoppla större ellok? T4 (Fordon: lok)

av Leif B, Wednesday, February 01, 2023, 11:23 (55 dagar sedan) @ Rubensgården

Nu avser jag både multipel och körning med två lokförare. Har läst någonstans att T4 egentligen aldrig gick i multipel men jag ser inte anledningen till detta?

T4(T41) var inte multipelkörbara, d.v.s. det saknades utrustning som kopplingsdosor och kablar, kanske även manöverknappar och indikeringslampor/mätare för att multipelkoppla dem. Eftersom den amerikanska grundkonstruktionen är multiplkörbar så hade SJ säkert lika gärna kuunat få dem multipelkörbara vid beställningen eller senare genom en smärre ombyggnad. Tydligen så såg SJ aldrig behovet av att multipelkoppla dem.

Seanre, när T44 beställdes, hade tågen blivit så mycket tyngre att de beställdes med multipelkörningsutrustning monterad.

Däremot kan T4:orna mycket väl gått i koppling, d v s två verksamma lok bemannade med varsin förare. Endera för att något tåg var så tungt att det behövdes eller helt enkelt för att förflytta ett extra lok dit det behövdes.


Hela tråden: