När började man parkoppla större ellok? (Fordon: lok)

av Martin Långström, Överstbyn, Thursday, February 02, 2023, 09:14 (122 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Oa- och Pa-loken hade från början multipelkoppling men denna togs ner på 1920-talet i samband med modernisering av elsystemen. Även Oc- och Od-loken hade multipelkoppling men Od-loken förlorade den snart. Inga av dessa torde varit körbara från andra typer. Annars var väl Da de första som hade det vid leverans och fick behålla den.
Motorvagnarna från försöksdriften hade multipeldrift.

Snöslungorna A-3 & A-4 är försedda med multippeldosor i bakändan för att kunna kopplas som manövervagnar till Od-loken.

Dock så togs multippeldosorna bort från Od-loken innan snöslungorna hann komma i drift.


De två Oc-loken lär ha körts i multippel i malmtåg, men det torde nog bara ha varit i försöksdrift.


Hela tråden: