Expropiation (Bana)

av Torbjorn_Forsman, Thursday, February 02, 2023, 14:39 (50 dagar sedan) @ Gunnar Lilienberg

I många år fanns det något som hette "Förordningen angående jords eller lägenhets avstående för allmänt behov" och som reglerade expropriationsfrågor. Med en enkel googling hittade jag ett examensarbete i juridik, som ger en bra översikt över hur expropriationsfrågor har hanterats under tidernas lopp. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1084230/FULLTEXT01.pdf


Hela tråden: