Sjöbo - Lokstallar - Mekaniska verkstaden (Arkiv/forskning/litteratur)

av Ola Almquist, Göteborg, Thursday, February 02, 2023, 20:01 (53 dagar sedan) @ K Lemming

[image]

Denna bild är antagen vara tagen i Sjöbo. Kan det vara lokstallar i bakgrunden? eller var den omvittnade Sjöbo Mekaniska verkstad byggd så som lokalerna i bakgrunden visar? Fotot har en prägling i nedre högra hörnet dän man kan urskilja "xxx Nilsson" och under där "Sjöbo".
Kommunarkivarien i nämnda ort känner inte till ngn fotograf vid Nilsson under tiden detta foto måste vara taget, 1900 -1920. Motorn är en "Princeps" vilken är målet med vår sökning. Princeps är en motor vi har två olika bilder på, tillika 2 olika motorer varav denna självtransportabla är en, men vi vet inte var/vem som tillverkat dem.
Så om byggnaderna kan identifieras skulle vi komma en bra bit på väg.


Lokstallet är det inte.
https://digitaltmuseum.se/021018186139/jarnvagsovergang-vid-bjarsjolagard-station/media...

Nej, men det där är lokstallet i Bjärsjölagård.

Sjöbo


Hela tråden: