Sjöbo - Lokstallar - Mekaniska verkstaden (Arkiv/forskning/litteratur)

av Tore Blom, Thursday, February 02, 2023, 23:51 (53 dagar sedan) @ Richard Loe

Vi läste in detta men ingen däröver kan bekräfta att de tillverkat motorer? Det är ju lite egendomligt för engländarna liksom har koll som jag ser det. Men på ett annat foto, en annan vy av vad som anses en annan motor, står just Princeps ingjutet så det är ett logiskt tänk. Men namnet kan ju lätt lånats då det är Latin för den främste/förste. Så är det ju med många motornamn vilka finns i olika delar av världen.


Hela tråden: