Enligt Vinnova: Världens djupaste järnväg (Järnväg allmänt)

av BD, Friday, February 03, 2023, 03:01 (53 dagar sedan) @ Lennart Petersen

Anläggandet beskrivs i Teknisk Tidskrift 1954: Drivning av en 5 km transportort
Spårvidden var 750 mm. Den var kanske djupast i världen då, men slås ju nu av den normalspåriga järnvägen på 1365-nivå i Kiruna. Den ligger drygt 1100 m under mark. Nivån 1365 är mätt från bergets numera bortsprängda topp.


Och Lossajärvi sjö ligger 498 m.ö.h så KUJ-banan (Kiruna under jord)
ligger väl runt 600 m.u.h vilket bör placera järnvägen som en av världens djupast belägna järnvägar om inte rent av den djupaste.

Hur sköts transporterna i de mycket djupa gruvorna som listas här?


Hela tråden: