Enligt Vinnova: Världens djupaste järnväg (Järnväg allmänt)

av Lennart Petersen, Friday, February 03, 2023, 05:21 (53 dagar sedan) @ BD

Anläggandet beskrivs i Teknisk Tidskrift 1954: Drivning av en 5 km transportort
Spårvidden var 750 mm. Den var kanske djupast i världen då, men slås ju nu av den normalspåriga järnvägen på 1365-nivå i Kiruna. Den ligger drygt 1100 m under mark. Nivån 1365 är mätt från bergets numera bortsprängda topp.


Och Lossajärvi sjö ligger 498 m.ö.h så KUJ-banan (Kiruna under jord)
ligger väl runt 600 m.u.h vilket bör placera järnvägen som en av världens djupast belägna järnvägar om inte rent av den djupaste.


Hur sköts transporterna i de mycket djupa gruvorna som listas här?

Kanske med järnväg eller någon form av spårtransport.
Det. är väldiga djup på guldgruvorma i S.A men de ligger på en. hög platå runt 2000 m.ö.h (Johannesburg 1750 m.ö.h ).


Hela tråden: