D-lok vs Da - övergångsbryggor (Fordon: lok)

av sepernik, Göteborg, Friday, February 03, 2023, 13:14 (53 dagar sedan) @ Sune Nylén

När jag ändå tar upp det med övergången. Vid elinvigningståget Varberg Herrljunga Uddevalla Strömstad 48/49 nånting, står det i instruktionerna att övergången mellan lok och vagnar skulle vara möjlig under gång så att gästerna hade möjlighet att gå in till föraren. Så nån gång kom även de till nytta,,,/ Sune.

Utifrån övergångsbryggornas olika höjdlägen tolkar jag saken sådan att på D-loken var höjden anpassad till personvagnars lägre golvhöjd medan på Da-loken var höjden i nivå med lokens golvhöjd.
D v s att när Da-loken projekterades så ansågs något behov av kommunikation med påkopplade vagnar inte längre föreligga - rätt antaget?

--
Mvh Per Niklasson


Hela tråden: