Enköping stn - 1991 -. Ställverk? (Järnväg allmänt)

av Gunnar Ekeving, Friday, February 03, 2023, 21:46 (57 dagar sedan) @ Calle Wickberg

Oklart under vilken tid det fanns ställverk i det högt belägna utrymmet sammanbyggt med stationshuset. 1940 noterades, inför eventuellt förstatligande, att det fanns två ställverk och att de flesta växlar endast var lokalt omläggbara. Senare under 1940-talet var förreglingen delvis bruten. 1947 fanns det ett vevställverk i en kur samt en signalställbock för två av infartssignalerna. Denna ställbock verkar ha tillkommit efter förstatligandet. Stationsblockering för att tågklareraren skulle ha kontroll över huvudsignalerna fanns redan under SWB-tiden. Stationsblockapparaten var placerad på expeditionen, och det var också där som ställarställverket installerades i början av 1950-talet.


Hela tråden: