Enköping stn - 1991 -. Ställverk? (Järnväg allmänt)

av Lennart Fransson, Saturday, February 04, 2023, 10:43 (56 dagar sedan) @ Calle Wickberg

Enligt Per Forsströms ställverksregister hade Enköping ett hävstångsställverk "i begynnelsen", senare ersatt med modernare doningar - bland annat ett elektriskt ställarställverk med elektriskt förreglingsregister, som var i bruk till 1984. Det känns inte helt otroligt att även det ställverket fick husera i den byggnaden.

Jag vill minnas att signaturen Stinsx la in bilder från Enköping tagna tidigt 80-tal i ett inlägg i Postvagnen, inklusive bilder från tågx Ep med ställverk. Troligen tagna inför fjärrstyrningen. Tyvärr finns ju inte Stinsx längre (vi var f.ö. kollegor under några år i slutet av 90-talet), så risken är väl att bilderna är borta.

En googling gav ett resultat (https://postvagnen.com/forum/index.php?id=230228), men resultatet kan jag inte kontrollera, för Postvagnen finns ju inte heller, i alla fall inte nu,


Hela tråden: