Tågfärjan Starke (Fordon: vagnar)

av Ola Ahlström, Saturday, February 04, 2023, 10:58 (44 dagar sedan)

I nr 1 2023 av tidskriften Båtologen finns en intressant artikel om Tågfärjorna Drottning Victoria och Konung Gustav V. I artikeln nämns även andra färjor och en uppgift gör mig nyfiken. Det är tågfärjan Starkes minsprängning 26:e februari 1942. Jag plockade fram några av mina böcker ur bokhyllan som handlade om tågfärjor och i en av dessa hittade jag flera uppgifter;
13:e juli 1942 påbörjades bärgning och den 18:e mars 1943 bogserads den bärgade färjan in till Sassnitz. Nu kommer en intressant uppgift, den 15:e april 1943 togs den sista järnvägsvagnen iland från Starke.

Nu så till mina frågor;
Starke hade uppenbarligen last av järnvägsvagnar då den sjönk. Kapaciteten var upp till 22 godsvagnar, hur många vagnar var Starke lastad med och var någon av dessa svenska och i så fall vilka vagnsindivider var det?

Ola Ahlström
Malmö


Hela tråden: