Tågfärjan Starke (Fordon: vagnar)

av Granis, Saturday, February 04, 2023, 12:49 (56 dagar sedan) @ Ola Ahlström

…hur många vagnar var Starke lastad med och var någon av dessa svenska…

En liten fundering m a a detta, på gränsen till OT. Men inte, tycker jag:

Bland ”järnvägshistoriska myter” som cirkulerat genom åren finns denna -eller dessa?- om att endera elloket SRJ 53 för Roslagsbanorna eller ångloket VGJ 31 för Västgötabanan (eller båda?) egentligen var beställda i Tyskland under kriget i fler exemplar, men att dessa gick förlorade under sjötransporten till Sverige.

Kan detta ha sitt ursprung i denna händelse, då ett fartyg med svenska järnvägsfordon sänktes på väg till (?) Sverige? Det kanske dessutom fanns andra fordon än godsvagnar ombord, även om de då inte nödvändigtvis var svenska? Det är ju så myter kan uppkomma….


/ L G


Hela tråden: